GUNAWAN , I. .; SYAFITRI, A. . Komplikasi Tiroidektomi Endoskopik pada Nodul Tiroid Ganas: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jurnal llmu Bedah Indonesia, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 50–66, 2021. DOI: 10.46800/jibiikabi.v49i1.137. Disponível em: https://jibiikabi.org/index.php/Jibi-ikabi/article/view/137. Acesso em: 7 dec. 2022.